لایت

8290fd4a-d33e-4cfc-a2d8-fbe388ab96c4

لایت یکی از خدمات محبوب رنگ و لایت مو در سالن های آرایشی بانوان است که برای تغییر رنگ و روشن کردن بخش های خاص موهای مشتریان استفاده می شود. در این خدمت، قسمت هایی از مو که مشتری می خواهد روشن تر شوند، با استفاده از روش های مختلف، که می تواند شامل برش های نازک و عریض، استفاده از فویل یا کاورهای ویژه باشد، لایت می شوند. این خدمت از توانایی آرایشگران به عنوان هنری در استفاده از رنگ ها، تکنیک های لایت زدن و اجرای منظم و مرتب این تکنیک ها برای به دست آوردن نتایج مطلوب بستگی دارد. با استفاده از لایت، می توان یک ظاهر تازه و روشن تر به موهای مشتریان بخشید که اغلب باعث افزایش اعتماد به نفس و خودایمانی آنها می شود.